Fare for at kommunal veg kan rasa ut - kan bli stengd på kort varsel

Av

Nye rørsler i Geithusberget i Flåmsdalen har ført til at Aurland kommune etter eit hastemøte tidleg tysdag valde å stengja vegen gjennom Geithusberget for større køyretøy.