Får nær 4 millionar til basseng: – Pengane kjem godt med, dei veks ikkje på tre

Anlegg i Rindabotn, kunstgrasbane og ein akebakke er på lista over tiltak som får pengar.