Får mest pengar til å skapa aktivitet. Sjå korleis alle kommunane våre kjem ut

Kommunane i Sogn regionråd får samla nær 10 millionar kroner til styrking av næringsfonda.