Får ikkje utsetja kraftutbygging – konflikt med villreinen

Østfold Energi ynskjer å utsetja starttidspunktet for bygging av Gravdalen kraftverk i fem år. Formannskapet i Lærdal seier nei.