Fann porno-opprør frå 80-talet i kommunesafen: – Lagra trygt saman med det gamle ordførarkjeda

– Kven som har sett behovet for å laga eit eige «arkiv» på dette er ikkje kjent.