– Familien har levd med uvissa i fire år. Dette er ei sak som har rørt ved oss alle

Regionlensmann Magne Straumstein vonar funnet av leivningane av det dei trur er Christer Fretheim Flem, kan gje familien ei avslutning.