Familiebedrifta på Alm gard håpar at lokale gjester kan berga drifta

På småbruket Alm gard i Feios er dei hardt råka av ringverknadane til koronapandemien.