Fakturerer der andre kommunar spanderer: – Ikkje kultur for kultur i Sogndal

Når barn og unge i Sogndal danseverkstad skal visa fram resultata med ei framsyning i kulturhuset, går storparten av billettinntektene rett i kommunekassa.