Få trudde på denne gjengen før suksessåret 2010. Her er Aabrekk sine råd for at Sogndal skal overraska ti år seinare

Harald Aabrekk meiner entusiasme og "drive" trumfar det taktiske i jakta på suksess for Sogndal.