– Me er leie av at norske elevar må bruka tid på fag som ikkje er relevante for arbeidslivet, seier FpU-leiar Anders Brännstrøm til NRK.

I samband med skulevalet køyrer FpU ein kampanje for valfritt sidemål. Det inneber ein plakat med teikning av Ivar Aasen og påskrifta «F**k nynorsk.

– Eg blir oppgjeven. Ein skulle ikkje tru ein var i 2021 når dei vel å driva valkamp med slik skamlaus anti-nynorskpopulisme, seier leiaren i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, til NRK.