Eva merkar at nordmenn er på ferie: – Skulle gjerne hatt ein bakar ekstra

Lustrabui har no opna for fullt, og merkar god pågang av turistar.