Etterlyser løysing på kloakkproblem: – Ikkje hyggjeleg å gå forbi der

Kloakkproblemet i sentrum lever vidare, Jon Navarsete er blitt lei.