Etterforskar skadeverk på Tørvis hotell: – Brannslangar var dregne ut og slått på

Politiet etterforskar saka som skadeverk.