Etterforskar farleg forbikøyring: – Me har bede firmaet setja oss i kontakt med sjåføren

Politiet har spora opp vogntoget som utførte ei farleg forbikøyring på E16.