Etter tung vår rullar bestillingane inn- Sigurd vurderer å setja øvre grense

Det har byrja losna for reiselivet att og nordmenn kjem for å vitja Sogn.