Etter påske kan sjukehuset byrja å ta imot vanlege pasientar

Operasjonar og undersøkingar som har blitt utsette kan no planleggast på nytt. Helseføretaka har fått nye retningslinjer.