– Etter å ha følgt med på møtet i formannskapet er eg veldig forvirra og frustrert

Av