Enorm auke i etterspurnad etter ost: – No må bøndene ta eit skippertak

– Me må visa at me er leveringsdyktige.