Endeleg kan dei vera saman att: Lasse (35) og Kari (61) var lei av å møtast på nett

Skulle ha vore på leirskule – måtte til helsesyster i staden.