Else har samla på gamle rekneskapsbøker frå den lokale butikken

Av

Koronapandemien førte i mars til at samfunnet vårt vart «stengt ned». Dette fekk også konsekvensar for «Senioruniversitetet i Sogn» og andre lag og institusjonar som arrangerer kulturaktivitetar.