Det er førebels for tidleg å seie noko om kor mange årsverk dette gjeld, eller kva butikkar som blir stengde, skriv E24.

– Det er ei krevjande tid for varehandelen med ein ekstrem situasjon på pris og margin, seier administrerande direktør Linda Frid Andresen i Elkjøp til E24.

I 2022 vart det gjort fleire tiltak for å redusere kostnadene og effektivisere drifta, men dette har ikkje vore nok.

Konsernet Elkjøp har totalt rundt 11.000 medarbeidarar i Norden. Ifølgje eigne nettsider har selskapet 4.000 medarbeidarar og rundt 150 butikkar i Noreg.