– Vinteren har ikkje vore av dei strengaste, i alle fall ikkje i Sør-Norge, så snigelen generelt har nok overlevd greit, seier biolog og snigleekspert Bjørn Arild Hatteland til NTB. Han er forskar ved Norsk institutt for bioøkonomi og Universitetet i Bergen.

Våren og forsommaren har hatt mykje tørt og varmt vêr, men så har det blitt vått att. Så lenge det ikkje blir ein skikkeleg tørkesommar, har sniglane det ganske greit, understrekar biologen.

Ifølge Hatteland er 2020 eit middels år for brunsnigelen, eller brunskogsnigelen, som den eigentlig heiter. Det ser ikkje ut til å bli eit ekstrem-år når det kjem til bestanden – verken i den eine eller andre retningen.

– Slå til før ferien

Etter ein periode med mykje regn er det lettare å sjå brunsniglane langs vegen, i parken eller i hagen. Hatteland rår folk som er plaga av dei, til å handla no – ettersom mange byrjar å bli store og fullvaksne.

– Er du blant dei som er uheldig og har ein del brunsniglar i år, så bør du gjera ein innsats før juli er forbi. For dei byrjar å formeira seg og leggja egg utover i august-september, seier biologen.

I snitt legg kvar brunsnigel 150–200 egg, men den har også potensiale til å leggja opp mot 400. På Fremmedartslista 2018 ligg brunsnigelen i kategorien «svært høg risiko» ettersom arten har stort invasjonspotensiale og middels økologisk effekt.

– Ein bør slå til før ein eventuelt reiser på ferie. Då kan ein i alle fall avgrense kor mange som får lagt egg, seier Hatteland.

– Klipp dei i to

Den mest effektive måten å kvitta seg med brunsnigelen på er enten å plukka dei eller setja opp ei felle. Dette kan gjerne gjerast ved å leggja ut åte i form av mat dei likar godt.

– Eit gammalt knep er den klassiske øl-fella, som lokkar sniglane. Legg litt øl i ein gammal isboks, for eksempel, seier Hatteland.

Etter at ein har fanga dei, er den mest humane og effektive metoden enten å klippa dei i to eller å leggja dei i kokvarmt vatn i ei bøtte – noko som gjer at dei dør fort.

Brunsnigelen vert ofte omtala som ein «invaderande» framandart nettopp fordi den reproduserer seg sjølv på kun eitt år – noko som er dobbelt så raskt som svartskogsnigelen. Den kan gjera stor skade i hagar og på dyrka mark, for eksempel på avlingar av jordbær og grønnsaker, ifølge SNL.

(©NTB)