Eirik (20) og Hanna (20) fekk friåret sitt avbrote: – Ikkje det same å læra om friluftsliv på nettet

8.000 elevar på norske folkehøgskular fekk beskjed om at dei måtte reisa heim 12. mars grunna koronapandemien. Mange av dei får heller ikkje koma attende.