Einar fekk tre av seks filmtilskot – satsar på skrekk, horror og Grieg

Filmskapar Einar Loftesnes sine prosjekt fekk tre av dei seks tildelingane på 100.000 kroner frå Vestnorsk filmsenter.