– Eg vil takka Sogn Avis for at dei ikkje let seg diktere av maktpersonar, men driv sjølvstendig undersøkjande journalistikk

Av

Svar til og deira lesarinnlegg i Sogn Avis 29/1-20 om innbuet ved Nesse oppvekstsenter.