– Eg vart so irritert at eg måtte køyra ut til sida

Eg pendlar strekninga Gaupne – Leikanger fleire gongar i veka, og køyrer elles mykje på vegane i Sogn. Og det er spesielt ein ting som irriterer meg.