Eg har jamvel invitert eit par kompisar til øl og pizza og litt maskulin ømheit framføre flatskjermen

Av