Eg har i mitt stille sinn bygd opp ei argumentasjonsrekkje for at me likevel kunne ha kome oss på hytta

Av