– Eg har etterkome alle pålegg og har stogga byggjearbeidet

– Det er rett at eg starta byggjearbeidet utan søknad på grunn av ei misforståing. Men det er ikkje rett at eg per dato byggjer utan søknad.