E16 gjennom Gudvangen opna onsdag ettermiddag etter å ha vore stengd i fleire timar på grunn av steinras i Nærøydalen.

Fleire tunnelar i området vart stengde for å hindra lange køar i rasområdet. No er både Stalheim- og Sivletunnelane opna for fri ferdsel att.