Dugnad i bygdelaga: – Me kan gå glipp av flinke folk fordi me ikkje spør

– Kva kan bygdelaga bidra med for å nå måla til den nye kommunen?