Rv. 5 Fjærlandstunnelen

Kan bli stengt i periodar på inntil 20 minutt og manuell dirigering på grunn av vedlikehaldsarbeid.

Gjeld frå: 09.07.2021 kl. 07:30 og fram til kl. 19:30

Over helga vert det også asfalteringsarbeid på denne strekninga, då vert det også ventetid.

Hald deg oppdatert på vegvesen.no