Drivstokkar trugar skipsfarten etter springflod

Store tømmerstokkar i drift har truga snøggbåtar og ferjer i Indre Sogn siste tida.