Dramatisk inntektsfall- Sogn Avis permitterer

– Me må diverre gå til permittering av fleire årsverk.