Difor har ikkje Olav Stedje fått Sogndal kommune sin kulturpris

I Sogndal kommune sine retningslinjer for utdeling av kulturprisen går det fram at målgruppa berre er innbyggjarar i kommunen. Det er ikkje Olav Stedje.