Dette taket gir straum til fjøs, butikk og hagebruk: – Kan vera aktuelt for mange gardsbruk

– Det er viktig å ta i bruk dei nye energikjeldene.