Prosjektet omfattar ombygging og rehabilitering av eksisterande administrasjonsbygg på rundt 5.000 kvadratmeter.

Arbeidet omfattar utvendig rehabilitering av tak og fasadar, pluss omfattande tekniske oppgradering. Det er opsjon for å etablera eit vassbore oppvarmingssystem med sjøvassleidning, varmepumpeanlegg og eit solcelleanlegg i prosjektet.

Arbeidet startar i mars 2023 med forventa ferdigstilling i september 2024. Avtalen er ein totalentreprise med ein entrepriseverdi på rundt 115 millionar kroner eksklusiv mva.

– Me set stor pris på å bli innstilte ti å byggja nok eit fylkeshus for Vestland fylkeskommune. LAB har høge ambisjonar for prosjektet og denne type oppdrag med ombygging og rehabilitering, og dessutan gjenbruk er eit viktig satsingsområde for selskapet. Me gler oss til å starta arbeida, seier Gard Kvalsheim, adm.dir. i LAB Entreprenør.