Dette meiner meteorologane du bør gjera dei neste dagane

Det gjeld å bruka tida godt, skal ein tru dei som har greie på det.