Dette må dei ofra for å få trena: Eivind (18) får ikkje møta kjærasten, Eirik (19) kan ikkje vera med familien

Sogndal-spelarane må leva under eit strengt regime den komande tida.