– Dette er eit stort dilemma, men eg har ikkje tru på at løysinga blir nedskyting

Nestleiaren i villreinnemnda for Nordfjella trur ikkje metoden med full nedskyting er direkte overførbar til Hardangervidda.