Det viktigaste argumentet for nedlegging er styresamansetninga

Av