– Det verste helsepersonell kan oppleva

Kreftavdelinga ved Haukeland er prega etter at ein mann døydde som følgje av feilbehandling.