Det starta med gyngestolar og treskilt på Barsnes – så flytta Kjell Arne verksemda til industrifeltet

For 25 år sidan gjekk Kjell Arne Austheim til etableringssenteret og lanserte ideen om eit enkeltføremannstak på Barsnes.