Det offentlege skal ha innsyn: – Eg skjønar ikkje ordføraren

Gunnar Bodahl Johansen, rådgjevar og ekspert på offentleglova, reagerer på at samtlege søkjarar til rådmannsjobben i Lærdal er unnateke offentlegheit.