Det Kia serverte fekk domarane til å måpa: – Du har ballar

Kia Vejrup (26) valde ein utradisjonell rett då ho skulle visa seg fram i MasterChef.