– Det er tale om mat, og det er samfunnskritisk, svara Ola, og dei polske plukkarane slapp inn i landet

Bærprodusentar i Sogn er urolege framfor sesongen. Dei ottast at viruskrisa skal føra til at plukkarar frå Polen og Latvia uteblir.