Det er kanskje ikkje rett å oppmoda til sivil ulydnad. Men eg forstår godt dei som er freista til å gje blaffen, og byrja å trena og spela som normalt

Er det berre ein eller anna rar form for prestisje som gjer at regjering og helsemyndigheiter nektar breiddefotballen livets rett, spør Endre Romøren.