Det er ikkje så ofte scoringar får fram euforiske kjensler som høyrer mest heime på soverommet

Eirik Bakke fekk mykje glede og nokre grå hår av den gode serieopninga til Sogndal.