Det er ikkje mykje dei har fått vera med på, men denne tradisjonen er russen glad dei fekk gjennomføra

Årets russefeiring har vore prega av avlysingar og strenge koronatiltak, men det er i alle fall ein tradisjon Årdalsrussen har fått gjennomføra.