– Det er grovt umusikalsk å plassera ein gondol i Aurland

Aksel Hugo, rektor ved Sogn jord- og hagebruksskule, er sterkt imot planane om ein gondol i bygda.